پکیجهای آموزشی
مانی سافت Manisoft

دوره های آموزشی

دوره ببین، تمرین کن، تکرار کن و به تسلط برس.
4 دوره، 23 ساعت و 14 دقیقه و مبلغ 4
حذف فیلترها
4 دوره، 23 ساعت و 14 دقیقه و مبلغ 4

فیلترها

موضوع
سطح آموزش
ابتدا یک مجموعه انتخاب کنید
نوع پکیج
5 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه طراحی و گرافیک با فتوشاپ دنبال کنید. پکیج آموزش نحوه استفاده از 25 ادجاسمنت لایر Adjustment در فتوشاپ
1 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه اصلاح عکس با کمرا راو دنبال کنید. پکیج آموزش نرم افزار  کمرا راو Camera Raw - مقدماتی برای عکاس و طراح
2 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه اصلاح عکس با کمرا راو دنبال کنید. پکیج آموزش کمرا راو Camera Raw - تنظیم و درجه بندی رنگ عکس
Loading...
Loading...

رویدادها

از سراسر مانی سافت