دو فرمت کلی در تصویربرداری و تدوین فیلم 

پال و ان تی اس سی دو فرمت جهانی در زمینه پخش تصاویر ویدئو می باشند که تمامی دوربین های فیلمبرداری و پخش کننده های خانگی می بایست از یکی از دو سیستم گفته شده پیروی نمایند.

PAL :  Phase Alternating Line

این سیستم برای مناطقی مانند Australasia, Europe, China and the Middle East طراحی شده است

سرعت رفرش خطوط تصویری در این سیستم 50K می باشد

اندازه تصویر دی وی دی در این سیستم 576*720 می باشد

در تصویر ویدئویی پال از سیستم 4:3 چهار به سه استفاده می شود و تصویر ما تقریبا شکل یک مربع را دارد

تعداد فریم های هر ثانیه در تصاویر پال 25 عدد است

میزان گرمای رنگ ها در پال متوسط هستند

 

NTSC :  National Television Standards Committee

این سیستم برای مناطقی مانند North and South America, Japan and other countries طراحی شده است

سرعت رفرش خطوط تصویری در این سیستم 60K می باشد

اندازه تصویر دی وی دی در این سیستم 480*720 می باشد

در تصویر ویدئویی ان تی اس سی از سیستم 16:9 شانزده به نه استفاده می شود و تصویر ما تقریبا شکل مستطیل دارد

تعداد فریم های هر ثانیه در ان تی اس سی 30 عدد است

رنگ ها در ان تی اس سی دارای گرما و جذابیت بیشتری هستند

 

نکته مهی که وجود دارد اینکه دی وی دی هایی که با فرمت ان تی اس سی ایجاد می گردند ممکن است در سیستم های پال قابل پخش شدن نباشد