آیا میدانید فوکس (فوکوس) و فلو در فیلمبرداری چیست؟ ابتدا آنها را بشناسید سپس بدانید چرا در دوربین فیلمبردای ایجاد شده اند.

فوکس یا فوکوس یا Focus در عکاسی و فیلمبرداری چیست؟

این کلمه که هم یک اصطلاح است و هم یک تکنیک و هم یک قابلیت، به متمرکز نمودن دوربین و تمرکز بر محدوده ای مشخص در تصویر گفته می شود.

در زبان فارسی فوکوس گفته میشود اما در اصل، معادل انگلیسی آن یعنی Focus، فوکس صحیح است.

هر چقدر این کار با دقت بیشتری صورت گیرد، آن نقطه یا محدوده از تصویر دارای وضوح و شفافیت بیشتری میباشد.

فلو flou در عکاسی و فیلمبرداری چیست؟

فلو یک کلمه فرانسوی که برای تار یا بلور بودن فلو flou مورد استفاده قرار میگیرد و در زبان فارسی نیز از قدیم تا کنون بسیاری از تولیدکنندگان فیلم از آن استفاده مینمایند.

عمل فلو برای بدست آوردن تاری در بخشی از فیلم و یا عکس انجام می شود.

فلو را میتوان یک اثر هنری کنترل شده دانست یعنی فیلمبردار یا عکاس به صورت عمدی کاری میکند که بخش مورد نظرش در تصویر فلو شود.

برخی از انواع فلو را میتوان به صورت زیر اجرا نمود : 

  • فلو بر اثر حرکت
  • فلو بر اثر فوکوس یا فوکس

چند پرسش و پاسخ مهم در مورد فلو و فوکس در عکاسی و فیلمبرداری

بله میشود ولی نیاز به یادگیری و مهارت است. اینکه با کدام نرم افزار میخواهید انجام دهید و چه نوع نماهای ضبط شده ای دارد و قرار است روی کدامیک اجرا شود خیلی مهم است.

با استفاده از قابلیت ماسک در تدوین فیلم میتوان چنین تکنیک هایی را شبیه سازی نمود. برای اینکه صفحه پکیج آموزش پریمیر پرو 15 : تکنیکهای پیشرفته و خلاقانه با ماسک Mask را مشاهده نمایید.

کیفیتی که دوربین در همان لحظه روی فیلم میگذارد بسیار بالاتر از کیفیتی است که ما با نرم افزارهای تدوین فیلم غیرخطی انجام میدهیم.

دقتی که دوربین در زمان فیلمبرداری با عملیات فوکوس و فلو انجام میدهد بسیار دقیقتر از انجام با نرم افزارهای تدوین غیرخطی است.

منابع : 1

اگر سوالی دارید برای ما بنویسید.