اکانت اکانت

مقالات و مطالب و معرفی پکیج های آموزشی مرتبط با موضوع فیلمبرداری در این بخش قرار خواهند گرفت.

فیلمبرداری به روش واید Wide و اولترا واید Ultra wide یا صفحه کشیده

احتمالا میخواهید بدانید چرا گفته میشود : نباید زمان فیلمبرداری به روش Wide یا صفحه کشیده ضبط کنیم؟ پاسخی کوتاه اما ...

دانستنی های فوکس (فوکوس) Focus و فلو Flou در فیلمبرداری و عکاسی

آیا میدانید فوکس (فوکوس) و فلو در فیلمبرداری چیست؟ ابتدا آنها را بشناسید سپس بدانید چرا در دوربین فیلمبردای ایجاد ...

مشاوره های رایگان

صفحاتی به عنوان راهنما ایجاد نموده ایم که روشنی بخش مسیر یادگیری شما باشند. با مشاهده آنها قبل از هرکاری تصمیمات بهتری خواهید گرفت.

پکیج های آموزشی ممتد

برای رسیدن به موفقیت، پله های یادگیری را در قالب پکیج آموزشی ساخته ایم. با روشی نوین و دقیق، در زمانی کوتاه از صفر تا فراتر به اهداف خود خواهید رسید.